Recreatie Park "OUD KEMPEN"

CVVE

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Rekreatiepark Oud Kempen ( CvvE )

Het Rekreatiepark Oud Kempen is een Coöperatieve Vereniging waar iedere eigenaar van een recreatiewoning lid van is.

De CvvE heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van de recreatiewoningen te behartigen. De CvvE is eigenaar van de gemeenschappelijke grond, inclusief verlichting en het water- + rioolnetwerk, het zwembad, de tennisbaan en het woonhuis plus eetcafé.

Alle huiseigenaren zijn lid van de CvvE en daarmee mede-eigenaar van het park. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Uit de gezamenlijke bijdrage worden het beheer, het onderhoud en de administratie betaald.

De regels waaraan de leden van de CvvE zich hebben te houden staan omschreven in de statuten van de CvvE, welke notarieel zijn opgesteld en vastgelegd. In aanvulling hierop is er een huishoudelijk reglement. Hierin zijn regels van meer huishoudelijke aard opgesteld en zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Verhuurt u bijvoorbeeld uw woning dan dient u de regels uit de statuten en het huishoudelijk reglement hierbij in acht te nemen.

De CvvE heeft een dagelijks bestuur. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering. Verder bestaat het bestuur uit een vicevoorzitter, secretaris en 2 technische leden. Het bestuur komt jaarlijks een aantal keren bijeen om actuele zaken te bespreken. Er wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Een kascontrolecommissie, die gekozen wordt uit de leden, controleert jaarlijks de kas.

Er zijn een aantal subcommissies, bijvoorbeeld voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Komende activiteiten

No upcoming events